הסיפור של מעבדה המחקר של אורית שפי

הסיפור של מעבדה המחקר של אורית שפי

צילומי תדמית עבור צוות המעבדה של אורית שפי.
שהם חלק המכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים.
התחלנו בצילומי פרופיל.

והמשכנו בצילומים של הצוות תוך כדי העבודה
בלי הכנה מוקדמת פגשתי במושא המחקר  – העלוקות (!).