הסיפור של מעבדת המחקר של עדי סלומון

הסיפור של מעבדת המחקר של עדי סלומון

צילומי תדמית לצוות המעבדה של עדי סלומון במחלקה לכימיה
התחלנו בצילומי דיוקן:

המשכנו בצילומים במעבדה תוך כדי עבודה של חברי הצוות השונים וכמובן – צילומים קבוצתיים לכל הצוות יחד.